Gängsnacket

Hur kan vi förhindra att barn och unga dras in i kriminella gäng? Det är en viktig och komplicerad fråga. Lösningen är insatser från många olika personer och organisationer.

Länsstyrelserna har tillsammans med Polismyndigheten skapat en informationsbroschyr som riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna. Målet med broschyren är att informera dem om risken att barn kan bli rekryterade eller lockade in i kriminella gäng.

Det är viktigt att alla föräldrar pratar med sina barn om hur barn lockas in i kriminalitet. Den här broschyren kan underlätta samtal kring detta svåra ämne, vilket blir en viktig pusselbit i att motverka nyrekryteringen av barn och unga, säger Marie-Therése Metzén, brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen Östergötland.

Materialet är översatt till nio språk

Broschyren "Gängsnacket" har översatts till nio språk. Som komplement till broschyren finns även en handledning som går att använda som stöd och fördjupning för yrkesverksamma.

I vår länsövergripande samverkan, Östergötland tillsammans mot brott, ser vi tydligt vikten av gemensamma lösningar. Gängsnacket är ett gott exempel, säger Sara Nielsen, brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen Östergötland.

För att skapa en barndom utan brott är det viktigt att börja med att stärka de skyddande faktorerna i ett barns liv, exempelvis måluppfyllelse i skolan, meningsfull fritid och trygga relationer mellan föräldrar och barn.

Broschyren gängsnacket

Gängsnacket har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelserna och Polismyndigheten. Den är till för föräldrar och andra viktiga vuxna. Broschyren ger information om hur du kan prata med ungdomar om gäng och kriminalitet. Den finns på svenska och har översatts till nio andra språk. Till broschyren finns en handledning som går att använda som stöd och fördjupning för yrkesverksamma som delar ut och pratar om gängkriminalitet. Språken är: engelska, tigrinska, turkiska, spanska, somaliska, persiska (farsi), franska, centralkurdiska (sorani) och arabiska.