Pågående detaljplanearbete

Här kan du se de detaljplaner som kommunen just nu arbetar med och var de befinner sig i detaljplaneprocessen. Du kan läsa mer om detaljplaneprocessen via Detaljplaneprocessen till vänster.

Vill du veta mer om något planarbete, kontakta kommunens ansvariga handläggare, information finns under respektive detaljplan.

Planbesked

Just nu är inget detaljplaneprojekt i detta skede.

Samråd

Detaljplan för Rimforsa 1:49 (samrådstiden pågår till och med den 6 februari)

Ändring av detaljplan för Rimforsa 9:62 (samrådstiden pågår till och med den 28 januari)

Granskning

Detaljplaner som vunnit laga kraft hittar du via kommunens webkarta. Webkartan nås via "Kartor" längst upp på hemsidan eller klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt