Pågående detaljplanearbete

Här kan du se de detaljplaner som kommunen just nu arbetar med och var de befinner sig i detaljplaneprocessen. Du kan läsa mer om detaljplaneprocessen via Detaljplaneprocessen till vänster.

Vill du veta mer om något planarbete, kontakta kommunens ansvariga handläggare, information finns under respektive detaljplan.

Planbesked

Ingen pågående plan i detta skede.

Program

Gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal (programsamrådstiden är avslutad)

Samråd

Detaljplan för Håkantorp 1:5 m. fl (samrådstiden är avslutad)

Detaljplan för Rimforsa 1:49 (samrådstiden är avslutad)

Detaljplan för Krågedal 1:3 (samrådstiden pågår till och med 21 augusti).

Granskning

Detaljplan för Hackel 9:5 med flera (granskningstiden pågår till och med 21 augusti 2022)

Antagande

Ändring av detaljplan för Rimforsa 9:62 (kan överklagas till och med 14 juli 2022)

Laga kraft

Detaljplaner som vunnit laga kraft hittar du via kommunens webkarta. Webkartan nås via "Kartor" längst upp på hemsidan eller klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt