Pågående detaljplanearbete

Här kan du se de detaljplaner som kommunen just nu arbetar med och var de befinner sig i detaljplaneprocessen. Du kan läsa mer om detaljplaneprocessen via Detaljplaneprocessen till vänster.

Vill du veta mer om något planarbete, kontakta kommunens ansvariga handläggare, information finns under respektive detaljplan.

 

Just nu är inget detaljplaneprojekt i detta skede.

 


Just nu är inget detaljplaneprojekt i detta skede.

 


Detaljplaner som vunnit laga kraft hittar du under Senast laga kraft vunna detaljplaner till vänster.

 

Kontakt