Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen är ditt opartiska, kostnadsfria stöd och råd när det är dags att exempelvis energieffektivisera, byta värmesystem, skaffa solceller eller minska elanvändningen.

Alla som bor eller bedriver verksamhet i Kinda kommun kan få råd och tips hur de kan minska sin energianvändning och därmed också elkostnaderna.

Det är dessutom kostnadsfritt.