Belysning

Kommunens belysning

Vi uppskattar att du anmäler trasig belysning till kommunen. Du kan antingen själv göra en felanmälan i vårt synpunktsformulär eller kontakta kontaktcenter.

Trafikverkets belysning

Felanmälan på Trafikverkets belysningsanläggningar i södra Östergötland ska göras till Tekniska verkens driftcentral. Se kontaktuppgifter nedan.

Felanmälan

Om du vill anmäla fel på vägar, gator och belysning kan du under kontorstid i första hand ringa till nedanstående telefonnummer.

Kontakt