Separation, skilsmässa

Ansökan om äktenskapsskillnad lämnas till tingsrätten i Linköping. Du kan ansöka om äktenskapsskillnad antingen enskilt eller gemensamt.

Om det finns minderåriga barn i äktenskapet, måste ni som föräldrar genomgå sex månaders betänketid innan den definitiva skilsmässan. När betänketiden är över måste ni anmäla om ni vill fullfölja processen, i annat fall fortsätter äktenskapet.

Om ni inte är överens om hur ni skall göra med barnen efter er skilsmässa eller separation eller om ni vill ha hjälp att diskutera det fortsatta föräldrasamarbetet i frågor kring barnen, kan ni vända er till familjerätten som erbjuder rådgivande samtal, samarbetssamtal och gruppsamtal. Samtalen är frivilliga.

Från 1 september 2022 erbjuder Kinda kommun i samarbete med Finspång kommun familjerätt. Kontakt tas antingen direkt med Finspång via e-post eller via individ- och familjeomsorgen i Kinda.

Familjerådgivningen finns i Linköping för boende i Kinda och mot en avgift.

Öppettider

Kontakt