Grovsopsinsamling

Från hösten 2023 inför vi förändringar i grovsopsinsamlingen. Det innebär fler bemannande insamlingsställen för grovsopor med möjlighet att sortera flera olika typer av avfall.

Tidigare har containrar stått utplacerade på olika platser i kommunen. Tyvärr har farligt avfall slängts i dessa containrar, vilket innebär en stor arbetsmiljörisk för vår personal som sedan ska sortera avfallet i containrarna. Det är inte heller förenligt med mål och föreskrifter att samla in osorterat avfall. Vi har därför behövt göra förändringar för att få till en modernare och säkrare grovsopsinsamling.

Som grovsopor räknas: kasserade möbler, mattor, kläder, skor, emballage, trädgårdsavfall från normal trädgårdsskötsel (ej grövre ris eller grenar).

Här kan du lämna dina grovsopor på bemannade insamlingsplatser med möjlighet att lämna flera olika typer av avfall inklusive farligt avfall:

Bemannade insamlingsplatser

Datum

Tid

Plats

7 oktober

kl. 9.00-16.00

Horn, Ådalaområdet, vid ristippen

14 oktober

kl. 9.00-16.00

Kisa, Folkets hus (Leopardens) parkeringsplats

19 oktober

20 oktober

21 oktober

kl. 13.00-18.00

kl. 13.00-18.00

kl. 10.00-14.00

Rimforsa, ”Flisplanen”, Ulrikavägen,
1,2 km efter rondellen

 

Här kan du lämna dina grovsopor och farligt avfall till miljöbilen respektive sopbilen:

Inlämning till miljöbilen och sopbilen

Datum

Tid

Plats

22 oktober

kl. 9.00-9.20

Svalsjö

22 oktober

kl. 9.45-10.10

Tidersrum

22 oktober

kl. 10.30-10.50

Verveln

22 oktober

kl. 11.20-11.40

Ydrefors

22 oktober

kl. 12.20-12.40

Vadstugan

22 oktober

kl. 13.20-13.45

Hycklinge

22oktober

kl. 14.15-14.40

Björkfors

22 oktober

kl. 15.20-15.40

Valla

22 oktober

kl. 16.10-16.30

Opphem

Grovsoporna ska vara väl förpackat och kunna hanteras av komprimerande fordon. Oljefat kan inte tas emot av miljöbilen.

Adlerskogs avfallsanläggning i Kisa

Här kan du lämna dina grovsopor året runt.

Öppettider Adlerskog

Dagar

Öppettider

Anmärkning

Måndagar

kl. 10.30-19.00

Gäller 12/4-31/10

Måndagar

kl. 8.00-15.30

Gäller 1/11-31/3

Tisdagar-Fredagar

kl. 8.00-15.30

Röda dagar och midsommarafton stängt

Lördagar, jämna veckor

kl. 9.00-13.00

Röda dagar och pingstafton stängt

Kontakt