Grovsopsinsamling

Hösten 2023 införde vi förändringar i grovsopsinsamlingen. Det innebär fler bemannande insamlingsställen för grovsopor med möjlighet att sortera flera olika typer av avfall.

Du kan lämna dina grovsopor på bemannade insamlingsplatser med möjlighet att lämna flera olika fraktioner och farligt avfall:

Nästa grovsopsinsamling sker hösten 2024

Adlerskogs avfallsanläggning i Kisa.

Här kan du lämna dina grovsopor året runt.

Öppettider Adlerskog

Dagar, tider, information:

  • Måndagar, kl. 10.30-19.00, gäller 1/4-31/10.
  • Måndagar, kl. 8.00-15.30, gäller 1/11-31/3.
  • Tisdagar-Fredagar, kl. 8.00-15.30, röda dagar och midsommarafton stängt.
  • Lördagar, jämna veckor, kl. 9.00-13.00, röda dagar och pingstafton stängt.

Kontakt