Farligt avfall

Det är viktigt att vi gemensamt tar ansvar för vår miljö. Ett sätt är att inte slänga farligt avfall tillsammans med vanliga sopor.

Farligt avfall är kemiska avfallsprodukter som, om de inte tas om hand på rätt sätt, kan utgöra en fara för hälsa och miljö. Exempel på farligt avfall är:

 • Batterier och lysrör
 • Bilbatterier
 • Bekämpningsmedel mot ogräs, insekter och annan ohyra i trädgården
 • Färg-, lack- och limrester, fasta och flytande
 • Lösningsmedel: lacknafta, thinner, terpentin, fotogen, aceton
 • Oljeavfall, spillolja från motorer och oljefilter
 • Kvicksilverhaltigt avfall, barometrar, termometrar och andra instrument
 • Syror och alkalier, saltsyra, kaustiksoda
 • Sprayflaskor som innehåller färg eller kemikalier
 • Fotokemikalier, fixerings- och framkallningsbad

Om du är osäker på vad som är farligt avfall är det bättre att lämna in för mycket än för lite. Tänk på att lämna avfallet i originalförpackning om den finns kvar. Om du inte har kvar förpackningen lämnar du avfallet i ett helt emballage märkt med innehållet. Hushåll får lämna farligt avfall utan kostnad.

Små batterier kan du också lämnar du till "Batte batterisamlare" i butiker eller till Miljöbilen.

Mottagningsplatser för hushållens farliga avfall

 • Adlerskogs avfallsanläggning
 • Miljöbilen (besöker landsbygden i oktober varje år.)

Kontakt