Barn som lever med våld

Många barn är offer för våld i nära relationer genom att de tvingas uppleva våld inom hemmets väggar. Rädda barnen uppskattar att ungefär var tionde barn i Sverige lever med våld i familjen. "Att se en förälder bli misshandlad är också en allvarlig form av psykisk misshandel som sätter spår" poängterar de. Barn som sett sin mamma bli slagen betraktas som brottsoffer enligt socialtjänstlagen och har rätt till stöd från samhället.
 
Enligt svensk lag är den som arbetar med barn skyldig att anmäla om man har kännedom om något som kan tyda på att ett barn far illa.  

Misstänker du att någon far illa?

Behöver du prata med någon om dina misstankar kontakta individ- och familjeomsorgen.  

Om du är barn

  • Är det bråkigt hemma?
  • Känner du dig rädd eller ledsen?
  • Har du hört din förälder bli hotad eller slagen?
  • Har du själv blivit hotad eller slagen?
  • Funderar du på var och vem du kan prata med?

Du är inte ensam och det finns stöd och hjälp att få! Många barn och unga upplever våld i hemmet.

Det är viktigt att du får någon att prata med om det du varit med om, du kan ringa en tjej- eller kvinnojour för att anonymt prata med någon och få råd och tips. Du kan även kontakta BRIS eller Brottsofferjouren.

Din kommun har ett ansvar att ge barn och unga som upplevt våld hemma stöd och hjälp.
Det är samhällets ansvar att stödja och hjälpa barn, kvinnor och män som har upplevt våld, du kan därför kontakta socialtjänsten eller vända dig direkt till familjeteamet.
familjeteamet kan bland annat erbjuda barn- och ungdomsgrupper.

Om något akut händer så kan du ringa polisen. Du kan också vända till din kurator eller skolsköterska, de har tystnadsplikt.

Öppettider

Kontakt