Senast antagna översiktsplaner

Kommunfullmäktige har beslutat att anta följande översiktsplaner med angivna lagakraftdatum.

Fördjupad översiktsplan för Rimforsa 2019-05-13
Fördjupad översiktsplan för Kisa 2015-04-27
Översiktsplan för Kinda kommun 2004-11-29

Läs mer om respektive översiktsplan under underrubrikerna.

Kontakt