Geografiskt informationssystem

GIS används för att koppla information till kartor med datastöd. Nedan under länkar hittar du vår kommunkarta med flera olika lager till exempel vandringsleder och återvinning.

Kontakt