Geografiskt informationssystem

GIS används för att koppla information till kartor med datastöd. Kommunens GIS program Infovisaren är tillgängligt för allmänheten och innehåller kartinformation om Kinda kommun.

Kontakt