Funktionsnedsättning, handikapp

Funktionsnedsättningar kan vara synliga för omgivningen, men lika ofta osynliga.
Du som har en fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få hjälp och stöd från kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd, utifrån dina behov så att du kan leva ditt liv så aktivt och självständigt som möjligt.

Ansöka om stöd

Välkommen att kontakta biståndsbedömare när du vill ansöka om stöd och hjälp.

Socialtjänstlagen

Du har rätt att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det gäller oavsett var i kommunen du bor och vilken boendeform som gäller enligt SOL (socialtjänstlagen).

Lagen om stöd och service till funktionshindrade

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ger dig rätt till särskild hjälp och ställer krav på att du ska ha goda levnadsvillkor. Alla insatser i denna lag är gratis.

Värdegrund

Vi fokuserar på det friska och arbetar för att du ska leva så självständigt som möjligt. Om du vill stöttar vi dig i social samvaro som ökar möjligheterna till gemenskap.

Kontakt