Prioritering 2022

Prioriteringen av utbyggnadsområden är framtagen utifrån redan byggda stamsträckor, kostnad i relation till möjliga antal anslutningar, möjlighet för byalag till egen grävning samt strategisk utbyggnad av stamnätet för framtida anslutningar.

Fler faktorer som beaktas i prioriteringen är nuvarande mobiltäckning, möjlighet till annan uppkoppling via till exempel kopparnät, hur markförhållanden ser ut och möjligheten till samförläggning vid grävning av andra aktörer.

  • Opphem – Bersebo, färdigställa etapp 2 av Opphemsprojektet.
  • Hycklinge Härna-Kullen-Sätra, slutföra påbörjad samförläggning samt kundinstallationer i området.
  • Gäddefall - ett projekt som genomförs med PTS stöd
  • Harg-Yxefall, ett projekt som genomförs med PTS stöd
  • Förtätning av stamfiber mellan Rimforsa och Kisa i samförläggning som utförs av ElTel.

Prioriteringsordning nummer två:

  • Opphem etapp 3
  • Yxefall - Hässlehylta, sträckan Yxefall norrut till kommungräns
  • Utdala - Ulvesund - Mjölkvik
  • Älgbron/Kullsäter

Kontakt