Trollegater naturreservat

Naturreservat i Kinda. En av södra Sveriges största urbergsgrottor.

Trollegater naturreservat är en av Sveriges största urbergsgrottor med ett gångsystem på ca 140 meter. Grottorna kan utforskas på egen hand eller med guidning i inlandsisens fotspår och trollens värld. Den stora grottan, där enligt folksägnen förr i tiden bodde troll, är den mest intressanta. Genom en smal gång kommer du till en sal. I bortre änden på salen finns öppningar till två långa gångar som längst in är förbundna med varandra. Höjden i grottan varierar, på flera platser kan du stå upprätt. Dessutom finns ett antal mindre grottor och hålor. Den som vill hålla sig ovan jord kan gå i de långa och breda sprickorna - "gatera". Turen som går både över och under marken tar cirka 2 timmar.

Medtag ficklampa och oömma kläder (långbyxor och långärmat rekommenderas).

Bokning av större privata gruppguidningar görs till Kinda turistbyrå.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om.

Fasta guidningar utan föranmälan:
Onsdagar och söndagar kl.16.00 30 juni - 14 augusti.

Pris:
Fasta guidningar utan föranmälan:
Barn upp till 15 år 80 kr
Vuxen 120 kr
Familj (2 vuxna, 2 barn) 350 kr
(betalas direkt till guiden)

Privata guidningar (ca 2 timmar):
Barn upp till 15 år 80 kr
Vuxen 120 kr
Minsta avgift 2 800 kr/grupp exkl. moms
Max 30 personer/guide

Hemsida:
www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Från rondellen i Rimforsa, som ligger längs rv 34 mellan Linköping och Kisa, är det skyltat mot Trollegater och Ulrika. Efter 7 km avtagsväg till höger.