<< Tillbaka

Överbo (Tjärstads socken)

Öppettider:
Tillgängligt året runt.

Vägbeskrivning:
Berget ligger ca 200m nordost om gården Räfstad. Det kan snarat betecknas som en moräntäckt bergrygg, och syns från bilvägen, 100m in i beteshagen.

Detta är igentligen inte någon fornborg.

Någon gång på 1950-talet ansåg några arkeologer, att detta berg hade en fornborg. Senare på 1980-talet har berget studerats närmare av fornborgsexperter, och man har då funnit att det inte är någon fornborg här.
berget ser onekligen ut som en fornborg. Det har höga branter åt öster. Mot söder ligger stpra stenar uppradade som murar, men det anses nu som naturliga bildningar.
Många fornborgar har för all del murformationer av naturligt ditlagda stenar, som utnyttjats som förankring för stockar och nedhuggna träd till palissader och bråtar. Så har nog inte varit fallet här. Berget har allt för låga sidor i tre väderstreck.
Mot söder och mot nordväst kan man se dubbla stenrader, vilka man lätt kan tänka sig som början till försvarsanordningar.
Tyvärr är detta inga fornborg. Det skulle annars ha passat bra och varit mycket intressant. Berget ligger ju så centralt mellan sjöarna Ammern och Åsunden. Här någon stans borde också ha funnits en länk i kedjan av borgar längs Åsunden. Denna trakt har alltid varit viktig och av stor betydelse. Den första bebyggelsen i Kinda under stenåldern anses ha varit här vid gårdarna Överbo-Lund-Räfstad-Hovstad-Norstad-Västersrum. Den äldsta tingsplatsen har också funnits här.
Berget är 10m högt, 25m över Åsunden, 110 m.ö.h.
Den tänkta fornborgen är ca 40x40m.
Detta berg har ingen utsikt. Det är det enda berg i fornborgssammanhang, som är bevuxet med stor granskog. I övrigt växer gräs, grönmossa.
Det finns en del forskare och arkeologer, som anser att många fornborgar har använts för kultiskt bruk. En samlingsplats för offer eller riter av något slag. Detta berg vid heliga platserna Överbo-Lund-Räfstad skulle tänkas ha varit ett sådant.
Mot söder kan man tänka sig två murar på vardera 5m längd. Höjd 0.1-1m. Bredd 1-4m. Stenstorlek 0.5-1.5m.