<< Tillbaka

Valöbranten naturreservat

S_300_199_602482

Kontakt:
Länsstyrelsen i Östergötland, 013-19 60 00 växel
Kinda Turistbyrå, 0494-194 10, turistbyran@kinda.se

Valö naturreservat utgörs av en mäktig nordostvänd förkastningsbrant, ca 100 m djup, med magnifika utsikter över omgivande skogslandskap och ned mot sjön Björkern. Områdets dramatiska topografi med lodytor, berghyllor och skrevor är fylld av en naturskogsartad lövskog bestående av i huvudsak ek, lind, lönn och gran. De övre södra delarna av reservatet består av en yngre skog av asp, björk, lönn och ek.

Vid P-platsen vid Valö festplats finns två stora reservatstavlor med samlad information om närområdets sex naturreservat. Därifrån kan man följa en relativt svårframkomlig nyanlagd vandringsled upp i förkastningens branter men belöningen för vandraren blir stor med fantastiska utsikter över omgivningarna. Leden mynnar borta vid Hulebovägen där ett öppnare eklandskap breder ut sig och det finns rester av en torpruin. Man kan ta sig utefter den asfalterade bilvägen tillbaka till Valöparkeringen.

Foto: Kurt Adolfsson/Länsstyrelsen.

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Besöksadress:
Valö Café och Festplats