<< Tillbaka

Sommenäs

S_300_199_601829

Sommenäs naturreservat i Kinda kommun består av två delområden som idag är lövskogsbeklädda. Båda områdena har historiskt sett varit slåtterängar med spridda lövträd. Det större av områdena restaureras under 2008 till ädellövhage.

För utförlig information följ länk till hemsidan.

Foto: Kurt Adolfsson/Länsstyrelsen

Öppettider:
Tillgängligt året runt.

Besöksadress:
Sommenäs

Kontakt:
Länsstyrelsen i Östergötland, 013-19 60 00 växel
Kinda Turistbyrå, 0494-194 10, turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Från Kisa kör man rv 134 mot Österbymo. Sväng av mot Malexander. Vid Svalsjö, där huvudleden svänger höger, kör man rakt fram. Efter ca en halv mil kör man förbi Sommenäs gård. Strax därefter ligger det större av delområdena på höger sida om vägen.