<< Tillbaka

Räckeskog

S_300_199_601816

Räckeskogs naturreservat utgörs av ett ekpräglat odlingslandskap längs sjön Ämmerns nordöstra strand. Här finns också ett bergigt skogsparti med uråldriga tallar och strandskogar som domineras av klibbal.
Reservatet delas av en mindre väg. Mellan vägen och sjön Ämmern finns en långsträckt, kuperad betesmark.
Längs stranden finns en klibbalsdominerad lövskog.
De största naturvärdena finns i en helt ekdominerad dunge 300 meter söder om gården, samt i branten öster om gården. I branten finns en gammal tallskog med inslag av mycket gamla ekar.

För utförlig information följ länk till hemsidan.

Foto: Kurt Adolfsson/Länsstyrelsen

Öppettider:
Tillgängligt året runt.

Besöksadress:
Räckeskog

Kontakt:
Länsstyrelsen i Östergötland, 013-19 60 00 växel
Kinda Turistbyrå, 0494-194 10, turistbyran@kinda.se