<< Tillbaka

Ryda naturreservat

S_300_225_601807

Ryda naturreservat utgörs av en sydvästvänd förkastningsbrant som skjuter ut i sjön Åsunden med naturskogsartad barrskog där tall dominerar. Via ett mäktigt skogsbryn med grova ekar, aspar och björk övergår landskapet i öppen äng. De flesta av områdets rödlistade och krävande arter av mossor och lavar är knutna just till ek och asp.

För utförlig information följ länk till hemsidan.

Foto: Kurt Adolfsson/Länsstyrelsen

Öppettider:
Tillgängligt året runt.

Besöksadress:
Ryda Gård, Björkfors

Kontakt:
Länsstyrelsen i Östergötland, 013-19 60 00 växel
Kinda Turistbyrå, 0494-194 10, turistbyran@kinda.se