<< Tillbaka

Oppeby kyrka

S_300_202_577209
S_60_40_577209 S_60_40_577210

Oppeby kyrka från år 1760 är belägen på ett näs mellan sjöarna Åsunden och Nimmern. Predikstolen är från 1763 och utförd av Jonas Berggren, Målilla. Till klenoderna hör ett medeltida processionskrucifix från 1200-talet samt ett vackert lybiskt altarskåp från 1400-talet.

Telefon: 0494-210 00

Fax: 0494-209 93

Besöksadress:
Sandbacken 1

Kontakt:
Tjärstads pastorat