<< Tillbaka

Mörkviken

S_107_160_601796

Reservatet består av en västvänd bergbrant, mot sjön Drögen och vägen mellan Ulrika och Kisa, med gammal tall- och granskog. Skogen har undgått avverkningsmaskinerna då det varit svårt att avverka p.g.a. lutningen, blockigheten, närhet till vägen och sjön. Här kan man möta några av Östergötlands kanske äldsta träd.

För utförlig information följ länk till hemsidan.

Foto: Anders Tingvall

Öppettider:
Tillgängligt året runt.

Besöksadress:
Mörkviken

Kontakt:
Länsstyrelsen i Östergötland, 013-19 60 00 växel
Kinda Turistbyrå, 0494-194 10, turistbyran@kinda.se