<< Tillbaka

Möckeln-Skirsjön FVO

S_300_225_685173

Sommar- och vinterfiske.
Möckeln, Skirsjön, Norrlången, Bredgölen, Kvarngölen, Skirlången.
Med djup ned emot 35-40 m. Möckeln och Norrlången är förbundna med en kanal farbar med normal båt av typen 3-4 personer öppen plasteka.
Arter: Gädda, abborre, sik, siklöja, elritsa, lake, öring.

Fiskekort, försäljning:
Kisa Motorservice, Frendo i Kisa, Wohlfarts Varuhall i Gullringen, Brosjögården i Ydrefors.
www.ifiske.se

Ingen båtuthyrning.

Pris:
Dag 30 kr
År 150 kr

Telefon: 0494-127 31

E-post: roger.erlandsson@kinda.se

Mobiltelefon: 070-21 75 711

Hemsida: www.ifiske.se/fiske-skirsjon-mockeln-norrlangen...

Kontakt:
Martin Sundström , 070 - 450 18 10, martinisundstrom@gmail.com