<< Tillbaka

Lokstallet i Kisa

S_300_221_598096
S_60_44_598096 S_60_45_598099 S_45_60_598100 S_59_34_598101

Lokstallet i Kisa har de senaste åren återställts till det utseende det hade när det byggdes av Östra Centralbanans Järnvägsaktiebolaget 1901. Det är beläget i den södra delen av bangården i Kisa och ses tydligt från tågen på Stångådalsbanan.
Lokstallet drivs av Föreningen Stångådalsbanans Vänner.

Telefon: 0494-29 04 42

E-post: magnus.svensson@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.stangadalsbanan.se

Kontakt:
Magnus Svensson, 0494-29 04 42, magnus.svensson@svenskakyrkan.se

Vägbeskrivning:
Lokstallet är beläget i Kisa. Parkering vid järnvägsstation, ca 500 m från Lokstallet.