<< Tillbaka

Kättilstad naturreservat

S_300_198_688542

I Kättilstads naturreservat är variationen stor. Här finns både vackra ekhagar och en blockrik barrnaturskog. I en av hagarna finns grunder efter tidigare torpbebyggelse och i skogen finns resterna av en fornborg.

I Kättilstads naturreservat finns en vacker hagmark med såväl biologiska som kulturhistoriska kvaliteer. I delar av hagen finns det talrikt med gamla ekar och i en annan del ligger resterna efter ett torpställe. De gamla torpruinerna omges av träd och buskar som var till nytta och fröjd för torparna - fågelbär, rönn, vildapel, slån, nypon, hagtorn och en. Man kan även hitta gamla torparväxter som snödroppar, vintergröna och syren.

Foto: Henry Stahre/Länsstyrelsen.

För utförligare information, se hemsidan.

Öppettider:
Tillgängligt året runt.

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Kontakt:
Länsstyrelsen i Östergötland, 013-19 60 00 växel
KindaTuristbyrå, 0494- 194 10 , turistbyran@kinda.se