<< Tillbaka

Klevberget

S_300_156_601735

Från toppen av Klevbergets mäktiga förkastningsbrant har man en magnifik utsikt över berget Borgarmons ädellövsskogar, Hallstads blomsterrika ängar och Järnlundens vidsträckta vatten. Kindas lilla "Predikstolen", en praktfull bergsrygg där även den som inte är höjdrädd kan få svindel.

Nedanför och ovanför branten finns värdefulla löv- och barrskogsområden med gamla träd och en rik biologisk mångfald. Här lever bl.a. många rödlistade lavar, svampar och insekter. Ihåliga lövträd är viktiga boplatser för fågellivet. Östgötaleden går genom reservatet och leder vidare västerut till de spännande grottorna vid Trollegater.

För utförlig information följ länk till hemsidan.

Foto: Kurt Adolfsson/Länsstyrelsen

Öppettider:
Tillgängligt året runt.

Besöksadress:
Klevberget

Kontakt:
Länsstyrelsen i Östergötland, 013-19 60 00 växel
Kinda Turistbyrå, 0494-194 10 , turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Åk mot Ulrika i rondellen (rv 34) vid Rimforsa, sväng höger mot Hallstad ängar, parkering vid Hallstad ängar. Följ Östgötaledens markering upp för berget.