<< Tillbaka

Klefsbergen

S_300_225_601695

Klefsbergens naturreservat, som är ca 11 ha stort, utgörs av en ostvänd rasbrant och en sumpskog. Rasbranten är storblockig och ett par rasgrottor förekommer i den svårtillgängliga branten.
Skogen i branten har knappast brukats alls. Här är gott om grova aspar, granar och högre upp finns grova tallar. Enstaka lindar och ekar samt några hasselbuskar finns också i de mullrikare skrevorna. Grov, död ved av olika trädslag förekommer rikligt.

För utförlig information följ länk till hemsidan.

Öppettider:
Tillgängligt året runt.

Besöksadress:
Klefsbergen

Kontakt:
Länsstyrelsen i Östergötland, 013-19 60 00 växel
Kinda Turistbyrå, 0494-194 10, turistbyran@kinda.se