<< Tillbaka

Idhult

S_258_400_579775
S_38_60_579775 S_60_55_579778 S_60_45_579779

Vid Idhults by finns ett äldre odlingslandskap med stenröserika tegar och betesmarker med en mycket intressant och säregen flora. Från byn, som ligger på krönet av en höjdrygg, har Du en storslagen utsikt över omgivande marker.

Omgivningarna kring Idhult är starkt kuperade. Skogsklädda bergsryggar och sjöfyllda dalgångar avlöser varandra. Bebyggelsen i byn omges av små, oregelbundna åkrar med talrika odlingsrösen.

För utförligare information, se hemsidan.

Öppettider:
Tillgängligt året om

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Besöksadress:
Idhult

Kontakt:
Länsstyrelsen i Östergötland
Kinda Turistbyrå, 0494-194 10, turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Idhult ligger i närheten av Björkfors. I Björkfors kör du mot Drabo. Efter ett par kilometer, sväng höger vid skylten Idhult.