<< Tillbaka

Hulebo

S_300_198_600672

Hulebo naturreservatet består av ett slingrande brantområde mot sjön Nedre Emmaren, med ädellövskog, där eken dominerar.
Området tillhör den lilla gården Hulebo och har en gång i tiden varit halvöppen äng med tuktade lövträd och omgivande trädbärande ängsmarker.
Idag har igenväxningen gått långt och trädskiktet är tätt. Sveriges alla vanliga lövträdarter finns här i en salig blandning.

För utförlig information följ länk till hemsidan.

Foto: Lars Gerzelius/Länsstyrelsen

Öppettider:
Tillgänglig året runt.

Besöksadress:
Hulebo

Kontakt:
Länsstyrelsen i Östergötland, 013-19 60 00 växel
Kinda Turistbyrå, 0494-194 10, turistbyran@kinda.se