<< Tillbaka

Hallstad ängar naturreservat

S_300_191_577145
S_60_38_577145 S_54_60_205766 S_60_40_577146 S_50_60_577147 S_51_60_577148

Hallstad ängar är en unik äng med hamlade lindar som ligger naturskönt vid sjön Järnlundens södra strand. Lindarna är gamla, knotiga och ihåliga som ett resultat av regelbunden skörd av lövverket. Här finner Du en rik blomsterprakt med en mångfald örter och gräs.

Hallstad ängar är ett rent lindänge. Det är unikt, inte i någon annan äng på svenska fastlandet växer en så stor mängd beskurna lindar. De över tvåhundra träden hamlas vilket betyder att de beskärs med jämna mellanrum. Förr var det nödvändigt att skörda löven inför vinter så att djuren skulle få tillräckligt att äta. En annan fördel med hamlade träd är att trädets krona begränsas. Gräsväxten gynnas av att skuggas mindre. Det är ändå den som är viktigast.

För utförlig information om naturreservatet, se länk till hemsidan.

Öppettider:
Tillgängligt året om

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Kontakt:
Håkan Holgersson, 0494-200 71
Länsstyrelsen Östergötland, 013-19 65 97

Vägbeskrivning:
Hallstad ängar ligger drygt 4 km NV om Rimforsa. Från Rimforsa kör du mot Ulrika. Följ skyltning.