<< Tillbaka

Gumhems gravfält

S_300_221_39-horn-gumhems-skeppssattning-2007-foto-ing-marie-wallin
S_60_44_39-horn-gumhems-skeppssattning-2007-foto-ing-marie-wallin S_59_39_577104

Gravfält och skeppssättningar vid Åsundens östra strand från tiden 500-1050 e Kr. Gravfältet lär vara det näst största i Östergötland. Skeppssättningen består av 22 stenar lagda i sydostlig riktning och har en längd av 17,5 m och bredden över mitten är 5 m. I sägner om vikingahövdingen "Kung Vitting" omtalas att det ska ha funnits boplatser här, men området har i huvudsak använts som gravplats och under någon tid som tingsplats. Tillgång till området året runt, fritt från djur 20/6 - 20/8.

Öppettider:
Tillgång till området året runt, fritt från djur 20/6 - 20/8.

Kontakt:
kinda Turistbyrå, 0494-194 10

Vägbeskrivning:
Tag väg 135 mellan Horn och Gamleby. Vid Hycklinge kör norrut mot Björkfors. Åk ca 2 km och ta sedan av mot Ryda. Efter ca 4-5 km finns det skylt Gumhem. Parkeringsplats finns i anslutning till Gumhem. Djurfritt 20/6-20/8.