<< Tillbaka

Föllingsö odlingslandskap

S_249_284_577172
S_52_60_577172 S_59_36_577173 S_59_33_577174 S_41_60_577176 S_60_42_577182

Odlingslandskapet kring Föllingsö säteri från 1700-talet är beläget i en dalgång vid sjön Nedre Föllingen. Det öppna landskapet omges av mäktiga barrskogsklädda höjder. Kring säteriet breder ett ålderdomligt och omväxlande odlingslandskap ut sig. Närvaron av så många och välbevarade spår av gångna tiders odlingslandskap inom ett så begränsat område gör Föllingsö till ett ytterst värdefullt och skyddsvärt område. Naturstig och informationstavlor finns. Parkering vid Tolvmannabacken. Guidade turer.

Öppettider:
Tillgänligt året runt.

Telefon: 0494-194 10

E-post: turistbyran@kinda.se

Hemsida: www.kinda.se

Kontakt:
Kinda Turistbyrå, 0494-19410, turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Föllingsö odlingslandskap ligger vid sjön Nedre Föllingen utanför Kisa.