<< Tillbaka

Fagerhult

S_300_300_600479

Fagerhults naturreservat ligger nästan mitt emellan Kisa och Ulrika.
Här kan man vandra i rik vårblomning och fågelsång bland lindar, ekar, aspar och björkar.
Färggranna fjärilar fladdrar runt i brynen och på träd och stenar växer en mängd mossor och lavar.
På de gamla åkerlyckorna kan man se mängder av odlingsrösen och spridda i området står gamla lövträd som i gångna tider beskurits för lövfoder åt djuren.
Här finns även en ovanligt välbevarad varggrop.

För mer information följ länk till hemsidan här. www.fagerhultsby.se

Öppettider:
Tillgängligt året runt.

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Besöksadress:
Fagerhult

Kontakt:
Länsstyrelsen i Östergötland, 013-19 60 00 växel
Kinda Turistbyrå, 0494-194 10, turistbyran@kinda.se