<< Tillbaka

Bäckängsmon

S_300_199_600406

Bäckängsmons naturreservat är en magnifik brant med naturskogsartad barrskog, kraftigt västexponerad mot länsvägen, Söderö gård och sjön Ämmern.
Spärrgreniga månghundraåriga jätteekar i skogsbrynet övergår i en av Östergötlands äldsta, grövsta och mest högvuxna skog av gran och tall.
Det finns ingen annan gammelskog i länet som växer i ett så naturskönt, vackert och för det mänskliga ögat så öppet och utlämnat läge.

För utförlig information följ länk till hemsidan.

Foto: Kurt Adolfsson/Länsstyrelsen

Öppettider:
Tillgängligt året runt.

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Besöksadress:
Bäckängsmon

Kontakt:
Länsstyrelsen i Östergötland, 013-19 60 00
Kinda Turistbyrå, 0494-194 10 , turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Från Kisa väg 134 mot Åtvidaberg, strax efter Söderö gård.