<< Tillbaka

Bråtberget

S_300_236_600386

Bråtbergets naturreservat ligger i ett vackert förkastningslandskap i fagra Kindabygden alldeles intill sjön Björkern.
Nivåskillnaderna inom området är stora, över 100 m från bergtopp till sjöns vattenyta. Här kan du få se många värdefulla barrnaturskogar och ädellövskogar och möta många gamla, ofta senvuxna ekar.
Här finns en rad rödlistade lavar som de flesta är knutna till ek.

För utförlig information följ länk till hemsidan.

Foto: Tommy Ek/Länsstyrelsen

Öppettider:
Tillgängligt året runt.

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Besöksadress:
Bråtberget

Kontakt:
Länsstyrelsen i Östergötland, 013-19 60 00 växel
Kinda Turistbyrå, 0494-194 10, turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Från Kisa väg 134 mot Åtvidaberg 18 km, sväng vänster mot Björkfors, sväng mot Basunda, parkeringsficka utmed vägen.