<< Tillbaka

Borgarmon eller Borgarberget

S_300_199_590171
S_59_39_590171 S_59_39_1355235

Borgarmon är en bergsknalle med såväl varierad skogsmark som ekhagmark.
Här finns ett rikt växt- och djurliv som är knutet till partier med äldre skog
och det stora inslaget av lövträd. På toppen finns en fornborg från järnåldern.
Beläget nära Hallstad ängar.
Borgen har varit en mönsteranläggning och skyddsborg för bosättningarna invid sjön Järnlunden.

I Kinda finns 22 fornborgar. De ligger vackert och är intressanta som utflyktsmål. Fornborgarna är ca 1 500 år gamla, från den tid då fejderna rasade mellan svear och götar, just här i gränstrakterna mellan Östergötland och Svealand. De har tjänstgjort som försvarsverk och tillflyktsorter för befolkningen i orostider. Den som vill veta mer kan läsa Göran Djurstedts skrift "Fornborgar i Kindabygden" vilken finns på Kisa bibliotek.

Foto:Henry Stahre/Länsstyrelsen

Öppettider:
Tillgängligt hela året

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Kontakt:
Kinda Turistbyrå, 0494-194 10
Länsstyrelsen Östergötland, 013- 19 60 00

Vägbeskrivning:
Kör från Kinda Motell i Rimforsa mot Hallstad ängar. Följ markerad led upp på berget.