<< Tillbaka

Borgarberget

S_130_143_166325

Borgarberget i Kisa samhälle har spår efter en fornborg. Borgen har varit en tillflyktsplats och en viktig bevakningsplats. I Kinda finns 22 fornborgar. De ligger vackert och är intressanta som utflyktsmål.

Fornborgarna är ca 1 500 år gamla, från den tid då fejderna rasade mellan svear och götar, just här i gränstrakterna mellan Östergötland och Svealand. De har tjänstgjort som försvarsverk och tillflyktsorter för befolkningen i orostider.
Den som vill veta mer kan läsa Göran Djurstedts skrift "Fornborgar i Kindabygden" vilken finns på Kisa bibliotek, 0494-191 00.

Öppettider:
Tillgängligt hela året.

Telefon: 0494-194 10

Vägbeskrivning:
I Kisa. Vid Kinda Sparbank finns en gång- och cykelväg mot kyrkogården. Följ vägen ca 100 meter, därefter skyltat på höger sida.