<< Tillbaka

Boda naturreservat

S_300_199_600346

Boda naturreservat är ett kuperat berg- och brantområde ner mot sjön Åsunden. Barrskog av naturskogsartad karaktär dominerar och inslaget av hällmarker är stort. I branterna finns stort inslag av ädellövträd, mestadels ek.
En del områden är av ädellövkaraktär men även aspdominerade partier finns. Skogen har en orörd karaktär och har få spår av skogsbruksåtgärder i sen tid.
Vissa delar av reservatet bär fortfarande spår av tidigare skogsbete.

För utförligare information följ länken till hemsidan.

Foto: Linda Vålberg/Länsstyrelsen

Öppettider:
Tillgängligt året runt.

Besöksadress:
Horns Boda

Kontakt:
Länsstyrelsen i Östergötland, 013-19 60 00 växel
Kinda Turistbyrå, 0494-194 10, turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Från Kisa väg 135 mot Gamleby, efter Hycklinge sväng vänster mot Björkfors, sväng vänster mot Björkfors/Gumhem.