Studievägledning gymnasiet

Du som är under 20 år kan få hjälp med alla frågor du har om gymnasieutbildning eller framtida studie- och yrkesval.

Du kan få hjälp med
Alla frågor du har om gymnasieutbildning
Olika behörighetsregler
Information om CSN, studiefinansiering

Tag gärna kontakt med våra Studie- och yrkesvägledare.

Kontakt