Avgifter

Teater

500 kr/terminMusik


Fiol åk 2-3

500 kr/terminSamtliga instrument från årskurs 4 och framåt

700 kr/terminBiinstrument, endast från årskurs 6 i
kombination med ett huvudinstrument

500 kr/terminKlassorkester grundskolan

0 kr/termin


Kontakt