Prövning

Vem kan göra prövningar?

  • Du som bor i Sverige
  • Du som har fyllt 20 år (eller slutat gymnasiet med slutbetyg/samlat betygsdokument)
    (Om du går på gymnasiet och fått F i kurs är det undervisande skola som ansvarar för prövningar.)

Vilka kurser kan du göra prövning i?

Du kan ansöka om att göra prövningar i de kurser som för aktuellt tillfälle ges på Kinda lärcentrum. Du kan bara ansöka om att göra prövning i en kurs/delkurs i taget under de prövningsperioder som anges.

Vad kostar en prövning?

Kostnaden är 500 kr/kurs. Elever på Kinda lärcentrum som inte uppnått betyget E har rätt att pröva för betyg kostnadsfritt. Prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN.

Hur ansöker du?

Du ansöker genom blanketten "Prövningsansökan" längre ner på sidan. Ansökan fylls i och lämnas in på plats på Kinda lärcentrum. Var beredd att legitimera dig vid inlämning av ansökan.

Vad ingår i en prövning?

  • Alla delar av kursens kunskapskrav
  • 1-5 inlämningar eller redovisningar och prov (nationella prov eller andra prov)
  • Vissa prov genomförs på plats på Kinda lärcentrum

Hur får du besked om prövningen?

När du ansökt behandlas ditt ärende vid ett antagningsråd. Den utsedda läraren kontaktar dig därefter via de kontaktuppgifter du angett i "Prövningsansökan".

Prövningsdatum våren 2022

Grundläggande och gymnasiala kurser

Anmälan lämnas på plats på Kinda lärcentrum senast 14 februari för besked efter antagningsråd 7 mars.

Prövning i Vård- och omsorgskurser görs i samband med att kurserna ges i ordinarie undervisning.

Sfi

Prövningsdatum publiceras under VT22.