Vuxenutbildning

På Kinda lärcentrum finns flera olika typer av utbildningar som vänder sig till vuxna. Vi erbjuder:

  • Svenska för invandrare (sfi)
  • Grundläggande vuxenutbildning
  • Vård- och omsorgsutbildning mot undersköterska
  • Kurser för behörighet till universitet, högskola eller yrkeshögskola på gymnasial nivå på distans

Ansökningsblanketter för studier finns under respektive rubrik i menyn: Svenska för invandrare (sfi), Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, Vård- och omsorgsutbildning samt Barn- och fritidsutbildning.

Terminstider för Vuxenutbildningen förutom svenska för invandrare

HT 21 16 augusti - 31 december

VT 22 3 januari- 3 juni

Ansökningstider för yrkesutbildningar inom och utanför kommunen


ny ansökningsperiod presenteras under HT 21.

Ansökningstider (HT 21) för sfi och grundläggande vuxenutbildning
ansök senast 13 september för start 11 oktober

ansök senast 11 oktober för start 8 november

 

Ansökningar till gymnasial utbildning för att nå behörighet till vidare studier tas om möjligt emot löpande .