Mötesplats mottagning

På mötesplatsen kan du få stöd med:
- registrering till Migrationsverket
- få information om det svenska samhället
- råd och stöd med praktiska frågor
- rådgivning om ekonomi
- information om att vara förälder i Sverige

Du får träffa personal som hjälper dig med dina frågor. Det finns också möjlighet att prata med andra som är i samma situation som dig. Du behöver inte boka tid.
Var: Storgatan 9, Kinda lärcentrum, Kisa
När: Onsdagar till och med vecka 26
Tid: Klockan 9 - 11.30
Språk: svenska, engelska, språkstöd på ukrainska och ryska

Varmt välkomna!

Kinda lärcentrum
Råd & Stöd Kinda
Myndighetskontoret