E-tjänster Bäckskolan

Barn- och utbildningsverksamheten i Kinda använder systemen IST Lärande och IST Admin för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Systemet Skola24 används för hantering av frånvaro/ledigheter.

Vårdnadshavare loggar in med Bank-ID inloggning till IST Admin och IST Lärande samt inloggning och lösenord till Skola24.

IST Admin används för att se elevens betyg, elevgrupp och justera telefon och e-post.
"IST Admin" fungerar bäst med Google Chrome som webbläsare.

IST Lärande används för att se elevens planeringar, bedömningar, omdömen i olika ämnen och utvecklingssamtal. "IST Lärande" fungerar bäst med Google Chrome som webbläsare.

Skola24 används för elevens frånvaro och ledigheter