Kottens förskola

Förskolan Kotten, som är belägen i centrala Rimforsa i nedervåningen på Missionskyrkan, utökas från och med höstterminen 2020 till att omfatta två avdelningar, Tallen och Granen. Tallen är för barn mellan ett och tre år och på Granen går fyraåringarna. Barnen är indelade i mindre grupper under delar av dagen.

På förskolan Kotten vill vi erbjuda barnen en trygg och rolig utbildning med leken i fokus.

Vi arbetar med

  • Normer och värden, till exempel hållbar utveckling och förståelse för alla människors lika värde
  • Omsorg, utveckling och lärande, till exempel tillit till sin egen förmåga, fungera enskilt och i grupp, fantasi, tecken- och bildstöd, motorik, språk, skapande i olika uttrycksformer, matematik, naturvetenskap
  • Barns delaktighet och inflytande, till exempel förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta

Vi har en stor kuperad gård som inbjuder till lek, rörelse och nyfikenhet. Vi gör utflykter till biblioteket, återvinningsstationen och grönområden i närheten.