Utbildning och barnomsorg

bild av ankare på gräs

Utveckling

Här hittar du information om utvecklingsinsatser som sker i skolan i Kinda.

Länk till info om skolskjutstider

Skolgång för flyktingar

Här hittar du information om vad som gäller angående skolgång för flyktingar.