• Arbete med mindre vattenläcka på Dalvägen Rimforsa , läs mer >>

Likabehandlingsplan

Kinda kommuns skolor och förskolor arbetar med att främja mänskliga rättigheter och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Kontakt