Natur- och kulturguidningar

Kinda kommun anordnar natur- och kulturguidningar på ett stort antal platser. Varje år försöker vi skapa en mängd guidningar som ska passa olika åldrar och varierande intressen samt att dessa turer ska ligga utspridda i hela kommunen. De flesta guidningarna sker till fots men vissa år har vi både cykelguidningar, bussturer eller guidning med passagerarbåt. Vid naturreservatet Trollegater finns guider på plats under sommaren onsdagar och söndagar.

För frågor angående natur- och kulturguidningarna finns kontaktuppgifter nederst på denna sida.

Kontakt