Civil insatsperson

Genom att bli en Civil insatsperson (CIP) bidrar du till att stärka samhällets motståndskraft, förmåga och försvarsvilja samtidigt som olyckor förebyggs och effekter av olyckor som ändå händer kan minskas.

En Civil insatsperson är en frivillig person som, efter en kortare utbildning och praktisk övning, är redo att snabbt agera vid olika typer av händelser. Utbildningen och den praktiska övningen omfattar bland annat att:

  • släcka bränder
  • agera vid trafikolyckor
  • ge första hjälpen vid drunkning och traumatisk blödning
  • samverka på skadeplats och samöva med räddningstjänst.

Genom att utrustas med en app för händelseinformation från 112 kan du som Civil insatsperson ofta vara först på plats och inleda åtgärder eller ge en rapport innan räddningstjänst är på plats. Det som utmärker en civil insatsperson är inte bara viljan att hjälpa, utan också den struktur, övning och information du får för att kunna agera på ett korrekt och effektivt sätt.

Initiativet innebär ett nära samarbete mellan Brandskyddsföreningen som initiativtagare och flera viktiga aktörer såsom MSB, räddningstjänsten och SOS-alarm samt aktörer inom forskning och näringsliv.

Har du ytterligare frågor kring konceptet civil insatsperson är du välkommen att kontakta Thomas Blixt enligt kontaktuppgifter nedan.

Kontakt