Om det blir el- eller värmeavbrott

El- eller värmeavbrott kan inträffa när som helst och kan pågå i flera timmar eller dygn. Allra känsligast är vi på vintern när det är både kallt och mörkt. Har du vad som behövs för att klara en sådan situation?

Strömavbrott uppstår oftast vid stormar, åsknedslag eller som en konsekvens av andra extrema väderförhållanden exempelvis solstormar. Vårt samhälle är känsligt för strömbortfall och det kan ta lång tid innan elen återställs.

Förbered dig själv genom att lagra batterier och ljus i hemmet för minst 3 dagars användning.

  • Ljus med öppen flamma ger värme och ljus men är en brandfara.
  • Manuell handvevade radios möjliggör mottagning av information via radio utan elektricitet.

  • Använd inte generator eller andra strömproducerande maskiner som är bränsledrivna inomhus. Risk för koldioxidförgiftning.

  • Koppla aldrig en strömförande generator till något uttag i ditt hus.

  • Använd inte ljus med öppen låga där det finns gaser. Risk för explosion.

  • Lagra batterier ljummet för att bibehålla den lagrade energin. Kyla påverkar batterier negativt.

  • Koppla ur all känslig elektronisk apparatur.

  • Lämna någon enstaka lampa påslagen, även om strömmen är borta, för att indikera när elen återställs.