Ensamkommande barn och ungdomar

Kinda kommun har ett aktivt mottagande av ensamkommande barn och unga. I arbetet med dessa barn gäller det för oss att skapa en god integration till det svenska samhället genom trygga uppväxtvillkor och utbildning. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att ungdomarna får stöd och hjälp, i första hand utifrån Socialtjänstlagens bestämmelser. Vi utreder den unges behov och fattar beslut om insatser och placering i lämpligt boende.

Du kan göra en insats som kontaktperson och då kontaktar du familjehemssekreterare.

Du kan även bli god man till dessa barn och unga. Kontakta överförmyndaren för att få veta mer.