Avgifter

Det mesta av den vård och omsorg som kommunen kan hjälpa dig med styrs av lagstiftning.

I många fall krävs det att du gör en ansökan och får ett formellt beslut på den vård och omsorg som du behöver. För de insatser som du får tar kommunen ut en avgift.

Du betalar för:

- din hyra och din mat.
- din omsorg som utgår ifrån din betalningsförmåga.

Du kan med fördel använda dig av de särskilda blanketter som finns.
Information och blanketter kan du få genom att kontakta avgiftshandläggare på
vård- och omsorgsförvaltningen.

Du kan betala dina fakturor avseende barn/äldreomsorg via autogiro. Anmälan om medgivande autogiro hittar du under blanketter och e-tjänster nedan.